Linka pro neslyšící

U NÁS SI ZAHRAJE KAŽDÝ...TĚŠÍME SE NA VÁS :-)

KONTAKTUJTE NÁS

Neslyšící

První služba

Telefon

800 142 142

Druhá služba

SMS

722 147 147

Třetí služba

593 439 364

Linka pomáhá lidem se sluchovým a zrakovým postižením komunikovat s okolním světem pomocí technologií

Komu je určena služba Linky?

- Tato služba je určena pro osoby se sluchovým handicapem a nedoslýchavé, dále pak pro osoby se zrakovým postižením.

Je k využívání Linky potřeba registrace?

- Ano, je potřeba vyplnění registračního formuláře. Pro využívání služby je také podmínkou předložení kopie ZTP průkazu nebo rozhodnutí příslušného obecního úřadu o přiznání mimořádných výhod nebo potvrzení odborného lékaře o ztrátě sluchu nebo zraku.

Na jakém principu služba funguje?

- Uživatel se sluchovým postižením kontaktuje operátora Linky pomocí jednoho z komunikačních kanálů. Operátor následně za uživatele vyřídí jeho požadavky v mluvené formě, a poté mu zašle odpověď písemně (vybraným kanálem). Klient se zrakovým postižením operátora Linky kontaktuje prostřednictvím telefonu a operátor mu pomůže např. vyhledat spojení či popsat cestu. Operátoři pomáhají řešit i soukromé vzkazy a jsou vázáni etickým kodexem

Je služba zpoplatněna a v jakém čase je dostupná?

- Služba je pro registrované zcela zdarma do sítí všech operátorů v rámci České republiky a je dostupná 24 hodin denně. (V noci je zřízena pohotovostní služba pro urgentní případy.)

Mohu se službou volat i do zahraničí?

- Osoby se sluchovým postižením mohou se službou Linky volat i do zahraničí, a to s překladem i bez překladu. Ceník naleznete zde.

Je na Lince k dispozici i znakující tlumočník?

- V tuto chvíli Linka nemá znakujícího specialistu. Doporučujeme se spojit s našimi partnerskými organizacemi - Unie neslyšících Brno či Tichý svět, kde pro vás tlumočení do znakového jazyka zajistí.

- Je třeba mít pro využívání služby produkt u O2?

Služba je zdarma pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením bez ohledu na operátora. Pokud vás zajímá nabídka O2 pro držitele ZTP průkazů, můžete se více dozvědět zde.

- Jak mohu pomoci, i když nejsem uživatel linky?

Linka funguje již od roku 1997 a měsíčně vyřídí přes 5 tisíc požadavků. Počet uživatelů každým rokem roste. Pomůžete nám, když budete šířit informaci mezi svými přáteli i známými. Ať můžeme společně bořit komunikační bariéry.


www.o2linkaproneslysici.cz

www.facebook.com/neslysici